എസ്.ആർ.എസ്. കണ്ണാശുപത്രിപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

എസ്.ആർ.എസ്. കണ്ണാശുപത്രിപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

കൂത്താട്ടുകുളം. എം.സി. റോഡിൽ വി സിനിമയ്ക്ക് സമീപം വലിയകുളങ്ങര മന്ദിര സമുച്ചയത്തിൽ എസ്.ആർ.എസ്. കണ്ണാശുപത്രി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. അനൂപ് ജേക്കബ് എം.എൽ.എ. ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ വിജയശിവൻ, ജിജി ഷാനവാസ്, ഡോ. ജോസിമോൻ ജെ. കല്ലറയ്ക്കൽ, ഡോ. സ്മിത്റാണി ജേക്കബ്, പി.എസ്. ഗുണശേഖരൻ, ബസന്ത് മാത്യു, ഫാ. ജോസഫ് ചൊറിക്കാവുങ്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Read More
Are Your Eyes Ready for Allergy Season?

Are Your Eyes Ready for Allergy Season?

Nothing can ruin the beauty of spring quite so quickly as an allergy attack. What is it about the springtime that makes eyes turn red, itchy, and puffy? Is it only allergies? How can we tell when it’s something else? And, of course, what can we do to defeat seasonal allergies so that we can enjoy spring wildlife? The Causes of Seasonal Allergies Many things, from dust to perfume to pet dander, can cause seasonal allergies. It isn’t always limited to a specific time of year, either, but they can get worse in the spring and autumn due to pollen. Plants...

Read More